Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine

U Izveštaju je data, saglasno važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 i 75/10), Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” broj 58/11) i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12 ), kao i na osnovu rezultata merenja alergenog polena u vazduhu saglasno čl. 12. Zakona o zaštiti vazduha (“Sl. gl. RS” br. 36/09 i 10/13). Izveštaj sadrži i prikaz trenda kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama u Republici Srbiji i indikatore izloženosti gradskog stanovništva delovanju suspendovanih čestica PM10 i PM2.5.
Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja biće sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2017. godinu koji izrađuje Agencija. Kompletan Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2017. godinu možete preuzeti na sledećem linku: http://www.sepa.gov.rs/download/VAZDUH2017.pdf

Izvor: www.sepa.gov.rs

About The Author

adam

No Comments

Leave a Reply