30. Januar 2016. godine, U sustret gradjanima Novog Beograda