Archives

Od plastičnog otpada do goriva

Globalno se na godišnjem nivou proizvede sto miliona tona plastičnog otpada a veći deo završi na deponijama dok ostatak dospe u životnu sredinu i truje mora i okeane. Slikovito predstavljeno, to je 8 miliona tona plastike koja završi u okeanima svake godine, tj. jedan kamion smeća završi u moru svakog minuta. Ako se trenutni trendovi nastave do 2030. godine ta brojka će se povećati na dva kamiona a do 2050. na 4.