Archives

Dan Dunava 2018

Dana 29. juna, 14 zemalja Dunavskog basena zajednički proslavlja jedan od najvećih evropskih rečnih sistema i ljude i životinje koji se oslanjaju na njega.

Svetski dan zaštite životne sredine 2018

Platforma za akciju

Svetski dan zaštite životne sredine je najvažniji dan UN-a za podizanje globalne svesti i organizovanje akcija za zaštitu naše životne sredine. Od kada je počeo da se proslavlja (1974. godine), postao je globalna platforma za javno informisanje i obeležava se u preko 100 zemalja.