Archives

Konferencija o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i pametnim gradovima

Četrnaestu godinu zaredom održaće se izložba i konferencija EE i OIE i Smart Cities (27-29 marta 2018, Sofija, Bugarska) na kojima će biti predstavljeni globalni trendovi za širu primenu pametnih rešenja za proizvodnju obnovljive energije, uštedu energije, stabilno upravljanje gradovima kad je reč o otpadu, transportu, energiji, očuvanju životne sredine i administraciji.

Međunarodni dan šuma 21. Mart

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglsilaa je 21. mart Međunarodnim danom šuma 2012. godini. Dan proslavlja i podiže svest o važnosti svih vrsta šuma. Države se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore i da organizuju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje za sađenje drveća. Temu za svaki Međunarodni dan šuma bira Kolaborativno partnerstvo o šumama. Tema za 2018 godinu je Šume i održivi gradovi.

Climate-KIC Accelerator

Da li ste inovator sa naprednim idejama sa kojima ćete se suprotstaviti klimatskim promenama? Da li sa svojim timom radite na pokretanju poslova sa novim tehnologijama ili razvoju komercijalno održivih usluga, od uticaja na klimatske promene? Da li posedujete dobro znanje engleskog jezika? Onda je ovaj program napravljen samo za vas!

3 godine Ecobnb-a: 2017. godina u brojevima

Ecobnb je star tri godine! Da, već je prošlo 36 meseci, 1096 dana punih projekata, radionica, emocija i novih izazova, pobeda i poraza. U poslednje tri godine zajednica održivog turizma je porasla zahvaljujući veri u naših domaćina, entuzijazmu naših eko-putnika, energiji i strasti svih ljudi koji su radili na ovom projektu.

Svetski dan divljih vrsta

Obeležavanje Svetskog dana divljih vrsta 3. marta svake godine podudara se sa datumom kada je 1973. godine po prvi put potpisana Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).