Archives

Dvadeset prvi sastanak Pomoćnog tela za naučno, tehničko i tehnološko savetovanje, Montreal, Kanada

Član 25. Konvencije o biološkoj raznovrsnosti uspostavlja međudržavno naučno savetodavno telo otvorenog tipa, poznato pod nazivom Pomoćno telo za naučno, tehničko i tehnološko savetovanje (SBSTTA) kako bi se obezbedila Konferencija strana (COP) i, prema potrebi, njegova druga pomoćna tela, uz blagovremen savet koji se odnosi na primenu Konvencije.

One planet summit u Parizu

12. decembra 2017. predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Svetske banke Jim Jong Kim i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres, ukaza će na ekološku vanrednu situaciju za našu planetu, pozivajući u Pariz međunarodne lidere i posvećene građane iz celog sveta.