Archives

Такмичење за доделу награда за одрживи туризам у Србији

Опис такмичења Промоција Међународног дана одрживог туризма 2017. године кроз медије, блогове за путовања, друштвене мреже, видео и онлaјн такмичење са фокусом на Србију. Циљ иницијативе је да се интегришу награде за одрживи туризам у Србији као национална награда/категорија и да се додељује сваке године.Таква акција има за циљ да подстакне власнике смештаја, туроператере и […]

Млади и одрживи развој

ЕcoDev, у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда, у периоду од јуна до августа 2017. Године, спроводи пројекат „Млади и одрживи развој“.

Taкмичење за доделу награда за одрживи туризам у Србији

Опис такмичења Промоција Међународног дана одрживог туризма 2017. године кроз медије, блогове за путовања, друштвене мреже, видео и онлaјн такмичење са фокусом на Србију. Циљ иницијативе је да се интегришу награде за одрживи туризам у Србији као национална награда/категорија и да се додељује сваке године.Таква акција има за циљ да подстакне власнике смештаја, туроператере и […]