Archives

Млади лидери и климатске промене

ЕcoDev реализује пројекат „Млади лидери и климатске промене“ у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда за ученике основних и средњих школа са територије општине Нови Београд.

Пројекат „Енергетска ефикасност у јавним зградама“

EcoDev je спровео информативну кампању, у периоду од 22.03.2017. до 07.04.2017. године, за наставнике, ученике и родитеље о Пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама“, који је подржан од стане Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.