Archives

Međunarodni dan reka

14.03.2017.

Međunarodni dan reka je prilika da se bar jednom godišnje podsetimo na veliki značaj voda i njihovu nemerljivu vrednost, ali i na značaj reka uopšte.

EcoDev je učestvovao u dijalogu o politikama: “Od Rima do Rima preko Mastrihta – Gde dalje?”, Čiji je domaćin bio Centar za evropsku politiku iz Brisela.

Brisel 08. mart 2017. godine
U martu 2017. godine, Evropski savet će obeležiti 60. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora. Evropske integracije su prešle dug put od 1957. godine. Dijalog o politikama usmeren je na izazov da će se EU suočiti sa kompleksnom polikrizom Unije i novim geopolitičkim kao i novim geoekonomskim prilikama. Diskusija se fokusirala na skorašnje izdanje Bele knjige EU Komisije o budućnosti Evrope i njenih 5 scenarija. Pet mogućih scenarija predstavljenih u Beloj knjizi su sledeći – zadržati postojeći status kvo, EU samo kao jedinstveno tržište, Evropa sa više brzina, EU sa manje ovlašćenja, ali efikasnija i EU koja će sarađivati u više oblasti