Archives

Kako pravo EU u žaštiti životne sredine funkcioniše

Pravni sistem EU je jednostavan – u osnovi postoje dve vrste zakona. Neki zakoni – propisi – važe u celoj EU čim budu usvojeni. Drugi – direktive – moraju biti pretočene u nacionalni zakon. Direktive su ono čemu težimo da postignemo, ali ja na svakoj državi članici da odluči kako će to učiniti.

Komisija proširuje kriterijume za dodelu ekološke oznake Ecolabel na računare, nameštaj i obuću

Komisija je usvojila novi set ekoloških kriterijuma u okviru šeme EU Ecolabel koja će od sada obuhvatatiračunare (personalne, laptopove i tablet računare), nameštaj i obuću.

Proizvođači koji žele da iskoriste prednosti oznake EU Ecolabel će morati da poštuju stroge zahteve u čijem fokusu je ekološki učinak proizvoda, ali i njihova bezbednost i drugi društveni aspekti. „Oznaka Ecolabel promoviše prelazak Evrope na cirkularnu ekonomiju, pri čemu istovremeno podržava održivu proizvodnju i potrošnju. Zahvaljujući transparentnim ekološkim kriterijumima, potrošači će moći da donose

Takmičenje za evropsku zelenu prestonicu

 

Holandski grad – s-Hertogenbosch je jedan od 3 finalista gradova ove godine koji je nominovan za Evropsku zelenu prestonicu 2018 !

Nekih od njegovih prednosti uključuju očuvanje prirode i biodiverziteta , odličnu biciklističku infrastrukturu i integrisani pristup ponovnom razvoju braunfild lokacija . Pročitajte više o s- Hertogenbosch i njegovim zelenim referencama ovde : http://europa.eu/!iN34DH

Zemlje kandidati, odnosno Republika Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU može da učestvuje na ovom takmičenju. Trenutno je otvoren konkurs za Evropsku zelenu prestonicu 2019. Više detalja o načinu prijavljivanja i učešća na ovom konkursu na:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html

Vođenje evropske tranzicije prema ekonomiji sa niskim emisijama ugljen-dioksida

Evropska komisija je predstavila paket mera kako bi se ubrzao prelazak na niskim emisijama ugljen-dioksida u svim sektorima privrede u Evropi. Globalni prelaz na niskim emisijama ugljen-dioksida već je u toku i razvija se, nakon usvajanja prvog univerzalnog sporazuma o klimatskim promenama u decembru prošle godine. Današnji predlog će pomoći državama članicama da se pripreme za budućnost i drže Evropu konkurentnom. To je deo strategije EU za fleksibilnu energetsku uniju koja ide u korak sa klimatskim politikama.